Shelbyra Fitri "다비치"

"God grant me the serenity to accept the things I cannot change; courage to change the things I can; and wisdom to know the difference"

 Sebagai Penyemangat 

1. Seorang wanita yang menghapal ayat-ayat Al-Qur’an dan melaksanakan hukum-hukum yang ada di dalamnya.
2. Seorang wanita yang menjadikan wanita-wanita sahabat Nabi sebagai suri tauladan dalam kehidupannya.
3. Seorang wanita yang tidak menoleh kepada seruan apa saja, dari sana sini ! yang mengajaknya untuk meninggalkan kehormatan, kesucian dan rasa malunya.
4. Seorang wanita yang menunaikan kewajibannya dalam berbagai sisi kehidupan.
5. Seorang wanita yang taat kepada suaminya dalam perkara yang ma’ruf dan menjadi teman dan penolongnya dalam kebaikan.
6. Seorang wanita yang menahan diri dari kenikmatan tidur untuk berdiri di hadapan Robb-nya, menegakkan sholat dan memohon pahala dan ganjaran kepada-Nya.
7. Seorang wanita yang menunaikan puasa sunnah, mengharap keridhoan, cinta dan keberkahan dari Robb-nya.
8. Seorang wanita yang menjaga lisannya dan tidak merendahkan kehormatan orang lain.
9. Seorang wanita yang tidak melihat kepada apa yang Allah Ta’ala haramkan.
10. Seorang wanita yang mengedepankan suami, anak-anak, harta serta jiwanya di jalan Allah Ta’la dan dalam rangka pembelaan terhadap agamanya.
Semoga Allah memberikan keberkahan kepada wanita muslimah di mana saja berada !
copas dari: Ustadz Abu Sa'ad

0 komentar:

Post a Comment